Wolverhampton Wanderers

สโมสรฟุตบอลวุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ (อังกฤษ: Wolverhampton Wanderers Football Club) เป็นสโมสรฟุตบอลจากเมืองวุลเวอร์แฮมป์ตันในเวสต์มิดแลนส์ ประเทศอังกฤษ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1877 มักเรียกย่อว่า วุลฟส์ ปัจจุบันแข่งขันอยู่ในพรีเมียร์ลีก ซึ่งเป็นลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษ

Name Matches played
0 5 6 0 0 0 0 0
0 9 3 0 2 0 0 1
0 1 3 0 0 0 0 0
0 1 2 0 0 0 0 0
0 1 2 0 0 0 0 0
0 3 1 0 0 1 0 0
0 5 1 1 0 0 0 0
0 4 1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 1 0 0
0 5 1 0 0 1 0 0
0 5 1 0 0 0 0 0
0 2 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 9 0 0 0 1 1 0
0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0
0 3 0 0 0 1 0 0
0 7 0 0 0 0 0 0
Youtube: @siamsporttalk