กรรมการสนามและการอุทธรณ์
กรรมการสนามและการอุทธรณ์

 

กรรมการสนามและการอุทธรณ์ในกีฬาแบดมินตัน

 

1. กรรมการผู้ชี้ขาดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการแข่งขันทั้งหมด

2. กรรมการผู้ตัดสินที่ได้รับการแต่งตั้ง จะต้องทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขันสนามและบริเวณโดยรอบสนามแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินต้องรายงานต่อกรรมการผู้ชี้ขาด

3. กรรมการกำกับการส่งลูกเป็นผู้ขาน "เสีย" สำหรับการส่งลูกที่ผู้ส่งลูกเป็นผู้กระทำผิด

4. กรรมการกำกับเส้นเป็นผู้ให้สัญญาณ "ดี" หรือ "ออก" ในเส้นเขตที่ได้รับมอบหมาย

5. การตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทั้งหมดของกรรมการสนามที่รับผิดชอบถือว่าสิ้นสุด เว้นแต่ว่ากรรมการผู้ตัดสินเห็นว่ากรรมการกำกับเส้นตัดสินผิดอย่างแน่นอนให้กรรมการผู้ตัดสินเปลี่ยนการตัดสินของกรรมการกำกับเส้น

6. กรรมการผู้ตัดสินจะต้อง

     6.1 ควบคุมการแข่งขันให้ดำเนินไปภายใต้กฏกติกาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาน "เสีย" หรือ "เอาใหม่" เมื่อมีกรณีเกิดขึ้น

     6.2 ตัดสินคำอุทธรณ์เกี่ยวกับการโต้แย้ง ซึ่งมีขึ้นก่อนการส่งลูกครั้งต่อไป

     6.3 แน่ใจว่าผู้เล่นและผู้ชมได้ทราบถึงความคืบหน้าของการแข่งขัน

     6.4 แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการกำกับเส้น หรือกรรมการกำกับการส่งลูก หลังจากได้ปรึกษากับกรรมการผู้ชี้ขาดแล้ว

     6.5 หากไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสนามอื่น จะต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นให้เรียบร้อย

     6.6 หากกรรมการสนามที่ได้รับการแต่งตั้งมองไม่เห็น ต้องดำเนินการในหน้าที่ของกรรมการนั้น หรือให้ "เอาใหม่"

     6.7 บันทึก และรายงานต่อกรรมการผู้ชี้ขาดทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับกติกาข้อ การเล่นต่อเนื่อง , การทำผิด , การลงโทษ ในกีฬาแบดมินตัน

     6.8 เสนอคำอุทธรณ์ที่ไม่พึงพอใจในปัญหาเกี่ยวกับกติกาต่อกรรมการผู้ชี้ขาด (คำอุทธรณ์ดังกล่าว จะต้องเสนอก่อนการส่งลูกครั้งต่อไป หรือเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงก่อนที่ฝ่ายอุทธรณ์จะเดินออกจากสนาม)

 

 

อ้างอิงจาก : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ศึกษา : กติกาแบดมินตัน เพิ่มเติม

 

คำศัพท์กีฬา

สนามกีฬาศรีนครลำดวน
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 762,330 ครั้ง
สนามทุ่งทะเลหลวง
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 546,527 ครั้ง
สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ  
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 630,927 ครั้ง
สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 641,586 ครั้ง
สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 746,865 ครั้ง
PAT Stadium (แพท สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 693,985 ครั้ง
Chonburi Stadium (ชลบุรี สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 707,126 ครั้ง
สนามลีโอ สเตเดียม
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 444,229 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม