ตัวอย่างใบบันทึกคะแนน
ตัวอย่างใบบันทึกคะแนน

 

ใบบันทึกคะแนนและการบันทึกคะแนน

 

     การบันทึกของกรรมการผู้ตัดสินจะใช้วิธีการในการลงคะแนนที่ไม่จํากัดด้วยตัวเลขโดยจะบันทึกคะแนนหลังจากการตีโต้แต่ละครั้ง โดยใช้ช่องบันทึกคะแนนเป็นแบบ 2 แถว ใน 1 ช่อง สําหรับผู้เล่นในแต่ละฝ่าย โดยจะต้องลงคะแนนเพียงช่องในแนวตั้งเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน และรู้ว่าฝ่ายใดชนะการตีโต้และได้สิทธิ์ในการส่ง
     การใช้บันทึกแบบนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กรรมการผู้ตัดสินไม่ตื่นตระหนกกับสถานการณ์ที่ทําให้หลงลืม และยังช่วยลดความผิดพลาด นอกจากนี้ยังช่วยให้กรรมการผู้ชี้ขาดตัดสินใจในกรณีมีการประท้วงอีกด้วย

 

คำแนะนำในการใช้ใบบันทึกคะแนน
     กรรมการผู้ตัดสิน ต้องลงรายละเอียดข้อมูลการแข่งขันให้ครบถ้วนในใบบันทึกคะแนน (ในกรณีที่ไม่ได้มีการใช้คอมพิวเตอร์ใส่ข้อมูล)

 

ก่อนเริ่มการแข่งขัน
1. S R บันทึกผู้ส่งและผู้รับลูกใบบันทึกคะแนนหลังจากเสี่ยงสิทธิ์ที่ผู้เล่นเลือกเป็นผู้ส่งหรือผู้รับประเภทเดี่ยวให้ทําเครื่องหมายเฉพาะฝ่ายส่งเท่านั้น
2. L R บันทึกการเริ่มของผู้เล่น (ด้านซ้าย , ขวา) เมื่อมองลงไปจากเก้าอี้นั่งของกรรมการผู้ตัดสิน ให้บันทึกหลังจากการเสี่ยงสิทธิ์ที่ผู้เล่นใช้สิทธิ์เลือกแดน
3. O บันทึกลงในช่องของผู้ส่งลูกและผู้รับลูกคนแรก
4. เวลาเริ่มการแข่งขัน เวลาที่เริ่มเมื่อกรรมการผู้ตัดสินขานว่า "ส่งได้"

 

ระหว่างการเล่น
1. ให้เขียนคะแนนที่ได้ใหม่ในช่องถัดไปในแถวของผู้ส่งลูก
2. ผู้รับจะไม่เปลี่ยนสนาม จนกระทั่งชนะการตีโต้เมื่อฝ่ายตนเป็นฝ่ายส่งลูกฝ่ายที่เสียสิทธิ์การส่ง โดยผู้เล่นที่ได้ส่งก่อนจะมีการเสียสิทธิ์ให้คงอยู่ในสนามส่งลูกด้านนั้น จนกระทั่งไม่มีสิทธิ์ส่งลูกใหม่และชนะการตีโต้
     ตัวอย่าง นายตังส่งลูกจากสนามส่งลูกด้านขวา เมื่อเขามีคะแนน 4 - 0 และ นายตังยังคงยืนอยู่ในสนามด้านขวาจนกระทั่งฝ่ายเขาได้สิทธิ์ในการส่ง เมื่อคะแนนเป็น 6 - 7 นายตังก็จะเปลี่ยนไปสนามส่งลูกด้านซ้าย
3. ถ้าฝ่ายรับได้คะแนน ให้ขาน "เปลี่ยนส่ง" แล้วใส่คะแนนใหม่ที่ได้ลงในช่องถัดไป
4. เมื่อได้คะแนน 20 เท่า ให้ขีดเส้นทแยงมุมในช่องถัดไป
5. หากมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ให้บันทึกตัวอักษรตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นลงในช่องถัดไปในแถวที่ตรงกับชื่อของผู้เล่นที่ได้กระทํานั้น

 

เหตุการณ์ระหวางการเลน
เหตุการณ์ระหว่างการเล่น

 

6. ให้เขียนรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลงในใบบันทึกคะแนน ถ้าไม่มีที่ให้เขียนเพียงพอ ให้เขียนไว้ด้านหลังใบบันทึกคะแนน ให้ทำข้อสังเกตโดยบันทึกว่า "ข้อสังเกตกรุณาดูบันทึกด้านหลังใบบันทึกคะแนน"

 

จบการแข่งขัน
1. เขียนวงกลมคะแนนที่จบการแข่งขัน
2. ลงเวลาที่จบการแข่งขัน โดยยึดเวลาที่กรรมการผู้ตัดสินขานว่า "เกม" ในการสิ้นสุดการแข่งขัน
3. ลงคะแนนที่จบเกมการแข่งขันทุกเกมในช่องบนสุดของใบบันทึกคะแนน
4. วงกลมชื่อของผู้เล่นที่เป็นฝ่ายชนะที่บนสุดของใบบันทึกคะแนน

 

ภายหลังการแข่งขัน
1. ระยะเวลาให้คำนวณเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันจนจบการแข่งขัน
2. ลงชื่อในใบบันทึกคะแนน
3. นำใบบันทึกคะแนนไปให้กรรมการผู้ชี้ขาดลงชื่อ และส่งให้ฝ่ายควบคุมการแข่งขัน

ตัวอย่างใบบันทึกคะแนนประเภทเดี่ยว
ตัวอย่างใบบันทึกคะแนนประเภทเดี่ยว
ตัวอย่างใบบันทึกคะแนนประเภทคู่
ตัวอย่างใบบันทึกคะแนนประเภทคู่

 

 

อ้างอิงจาก : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ศึกษา : กติกาแบดมินตัน เพิ่มเติม

 

เรื่องราวยอดฮิต

คำศัพท์กีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม