ผูตัดสินแบดมินตัน
ผู้ตัดสินแบดมินตัน

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตัดสินแบดมินตัน

1. ควรเป็นผู้ที่มีความสนใจในกีฬาแบดมินตัน ติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
2. เคยเล่นหรือเป็นนักกีฬามาก่อน จะทําให้นักกีฬาเชื่อถือ เคารพ และรู้เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ของนักกีฬา
3. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎ กติกาแบดมินตันเป็นอย่างดี
4. มีเวลาหรือแบ่งเวลามาตัดสินได้
5. ต้องมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในการเป็นผู้ตัดสินอย่างชัดเจน
6. มีจิตวิทยาและรู้ธรรมชาติของนักกีฬา
7. มีความรักในอาชีพกรรมการผู้ตัดสิน
8. มีทัศนคติที่ดีในฐานะกรรมการผู้ตัดสิน

 

คุณสมบัติของผู้ตัดสินแบดมินตันที่ดี

1. มีสมรรถภาพทางกายที่ดี
2. รู้และนําความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. รู้จักกฎระเบียบในการแข่งขัน
4. มีวิจารณญาณที่ดีและถูกต้อง
5. ควบคุมสถานการณ์และทันต่อเหตุการณ์
6. รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตน
7. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกติกาแบดมินตันอย่างดี
8. มีความยุติธรรม
9. มีบุคลิกภาพที่ดี
10. มีจิตวิทยาในการตัดสินและลงโทษ
11. มีสุขภาพจิตและสมาธิดี
12. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานเป็นทีมที่ดี
13. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ตัดสิน
14. สนใจ กระตือรือร้น ศึกษาค้นคว้าความรู้และข่าวในวงการแบดมินตันอยู่เสมอ
15. ใช้คําศัพท์ ภาษาได้ถูกต้อง
16. มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของเพื่อนผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
17. ยอมรับฟังคําแนะนําแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน

 


อ้างอิงจาก : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ศึกษา : กติกาแบดมินตัน เพิ่มเติม

ศึกษา : หลักการนับคะแนนของกีฬาแต่ละประเภท ได้ที่นี่

 - หรือ -คำศัพท์กีฬา

Youtube: @siamsporttalk
สนามทุ่งทะเลหลวง
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 646,541 ครั้ง
สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ  
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 731,316 ครั้ง
สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 745,472 ครั้ง
สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 867,897 ครั้ง
PAT Stadium (แพท สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 824,290 ครั้ง
Chonburi Stadium (ชลบุรี สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 908,118 ครั้ง
สนามลีโอ สเตเดียม
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 524,044 ครั้ง
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 572,145 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม