พิมพ์

ประวัติกีฬาเรือใบ

         กีฬาเรือใบกีฬาเรือใบ เป็นกีฬาที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศฮอลแลนด์ ได้ถูกแนะนำขึ้นในประเทศอังกฤษ โดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 ประมาณปี พ.ศ. 2203 ในประเทศฮอลแลนด์ สโมสรคอร์คฮาร์เบอร์ (Cork Harbor) ในไอร์แลนด์ (พ.ศ. 2263) เป็นสโมสรเรือใบแห่งแรก และมีสโมสรเรือใบที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือ สโมสรเรือใบนิวยอร์ก ( New York Yacht Club ) ซึ่งตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2427 ในสมัยก่อนนั้นการเล่นเรือเป็นการตรวจตราการท่องเที่ยว ติดต่อและเพื่อสู้รบ การแข่งขันเรือในสมัยก่อนจะแข่งกันก็เป็นครั้งคราวเท่านั้น

          การแข่งขันเรือแห่งชาติเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ 2394 จากสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศอังกฤษ และการแข่งขันเรือใบได้บรรจุในการแข่งขันระหว่างชาติที่สำคัญ เช่น  การแข่งขันกีฬาแหลมทอง (ซีเกมส์) เอเชียนเกมส์และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

ตราสัญลักษณ์ของกีฬาเรือใบ

          จากนั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเป็นครั้งแรก ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 16 ณ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และเข้าร่วมแข่งขัน เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั้นเหรียญทองเหรียญหนึ่งที่เราได้มานั้นนับเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ เนื่องจากเป็นเหรียญที่เกิดจากฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ในขณะนั้น ทั้งสองพระองค์ทำคะแนนในการแข่งขันเรือใบประเภท โด.เค. ได้เท่ากันจึงทรงครองเหรียญทองร่วมกัน โดยมีนักกีฬาจากพม่า และสิงคโปร์ได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงตามลำดับ

          ในการแข่งขันกีฬาเรือใบนั้นเป็นกีฬาที่ใช้ทุนที่สูง โดยเฉพาะชิ้นส่วนของเรือมีราคาแพง เช่น เสากระโดงเรือ หรือเรือใบต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเรือที่ต่ออย่างดีจะมีราคาแพง ทั้งนี้เพราะวัสดุส่วนใหญ่ต้องสั่งมาจากต่างประเทศ เนื่องจากมีผู้ใช้น้อย แต่ก็ยังมีโรงงานที่ต่อเรือเพื่อใช้แข่งขันเองคือ โรงงานต่อเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงสร้างเรือใบแข่งขันประเภทซูเปอร์มด อันเป็นเรือที่เล็กที่สุด พระองค์ทรงต่อเรือด้วยฝีพระหัตถ์ นับตั้งแต่การไสไม้ วางกระดูกงู ขึ้นโครง ไปจนถึงทรงทาสีและลงแลกเกอร์ด้วยพระองค์เอง และพระองค์ได้กล่าวว่า ผู้แล่นเรือใบควรจะต่อเรือใบเองเพื่อเป็นการประหยัด และทำให้กีฬาเรือใบแพร่หลายทั่วไปได้ เพราะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่า คนที่มีรายได้ทุกระดับที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลพอจะเล่นได้ 

 

 

อ้างอิง

การกีฬาแห่งประเทศไทย.(2507).กีฬาเรือใบ.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก http://www.sat.or.th. [20 ส.ค. 2562]

sanook.(2562).ประวัติกีฬาเรือใบ.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก https://guru.sanook.com/6803/. [20 ส.ค. 2562]

wikipedia.(2562).กีฬาเรือใบ.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก https://www.th.wikipedia.org/wiki/กีฬาเรือใบในโอลิมปิกฤดูร้อน. [20 ส.ค. 2562]

 

รูปภาพจาก

https://www.th.wikipedia.org/wiki/กีฬาเรือใบในโอลิมปิกฤดูร้อน