พิมพ์

 

Straight header (สเทรท เฮ้ดเด่อร์)
Straight header (สเทรท เฮ้ดเด่อร์)

 

คำศัพท์กีฬา :  Straight header (สเทรท เฮ้ดเด่อร์)

ประเภทกีฬา : ว่ายน้ำ

ความหมายคำศัพท์ :  กระโดดพุ่งหลาว

พบเจอบ่อย : ในการแข่งขันว่ายน้ำ ใช้สำหรับออกตัว

รายละเอียดคำศัพท์ : Straight header (สเทรท เฮ้ดเด่อร์) คือการกระโดดน้ำในลักษณะท่าพุ่งตัวลง โดยใช้มือยืดยาวไปข้างหน้าทั้งสองข้าง เหนือศีรษะ และกระโดดลงไปในน้ำโดยหันหัวลงน้ำ มือจะสัมผัสถูกน้ำก่อน การกระโดดในท่านี้ชื่อว่าการกระโดแบบพุ่งหลาว มั้งใช้ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ เพราะจะทำให้ออกตัวได้เร็ว

 

 สามารถติดตามผลฟุตบอล และตารางแข่งขันได้ที่... http://www.siamsporttalk.com/th/

พูดคุยเรื่องกีฬา ... http://www.siamsporttalk.com/webboard/index.php