สมาคมจักรยาน
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติสมาคม

     ในปี พ.ศ.2502 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร และได้มีการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจักรยานขึ้นในครั้งนี้ด้วย แต่การจัดการแข่งขันได้นั้น จำเป็นต้องมีองค์กรเกี่ยวกับกีฬานั้นๆ เป็นผู้ดำเนินจัดการแข่งขัน รวมทั้งองค์การนั้นจะต้องเป็นสมาชิกของสหพันธ์จักรยานแห่งนานาชาติ (UCI = Union Cycliste Internationale) จึงจำเป็นต้องก่อตั้งเพื่อดำเนินการจัดการแข่งขัน นอกจากจักรยานแล้ว ยังมีกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาว่ายน้ำ ที่ไม่มีองค์กรที่จะรองรับ ด้วยเหตุผลนี้จึงมีบุคคล 3 คน ที่เป็นผู้นำในการก่อตั้งพร้อมกันทั้ง 3 ชนิดกีฬา 

 1. นายเฉลิม บุญยะสุนทร หัวหน้าแผนกกีฬาประชาชน กรมพลศึกษา ดูแลกีฬาวอลเลย์บอล 
 2. น.อ.ลัทธิ ติมิศานนท์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ดูแลกีฬาว่ายน้ำ 
 3. นายเสรี ไตรรัตน์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูแลกีฬาจักรยาน 

ซึ่งทั้งสามคนนี้ ต่างเป็นกรรมการบริหารของทั้งสามสมาคม

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

     หลังจากที่ผู้ดำเนินการก่อตั้งสมาคมได้ร่างข้อบังคับของสมาคมแล้ว ก็ได้รวบรวมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดแรก ซึ่งได้แก่ 

 1. พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ นายกสมาคม 
 2. นายวิลาศ บุญนาค อุปนายกสมาคม 
 3. นายประวัติ สุขุม กรรมการสมาคม 
 4. นายโตสิต สีบุญเรือง กรรมการสมาคม 
 5. นายไฉน สัมพันธารักษ์ กรรมการสมาคม 
 6. นายอาณัติ บุญนาค กรรมการสมาคม 
 7. นายไพศาล นันทาวิวัฒน์ กรรมการสมาคม 
 8. นายเฉลิม บุญสุนทร กรรมการสมาคม 
 9. นาวาเอก ลัทธิ ตมิศานนท์ กรรมการสมาคม 
 10. นายเสรี ไตรรัตน์ กรรมการสมาคม

เรื่องราวยอดฮิต

คำศัพท์กีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

สนามทุ่งทะเลหลวง
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 54929 ครั้ง
สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ  
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 54336 ครั้ง
สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 65667 ครั้ง
สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 54935 ครั้ง
PAT Stadium (แพท สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 65972 ครั้ง
Chonburi Stadium (ชลบุรี สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 60053 ครั้ง
สนามลีโอ สเตเดียม
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 49399 ครั้ง
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 61030 ครั้ง