กติกาปืนสั้นอัดลม
กติกาปืนสั้นอัดลม

 

กติกาปืนสั้นอัดลม

แบ่งการแข่งขันเป็นประเภททีมชาย-ทีมหญิง/ บุคคลชาย– หญิง


1. ใช้กฎกติกาของสหพันธ์กีฬายิงปืนระหว่างประเทศ(ISSF) ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ใช้บังคับในการแข่งขัน
2. การแต่งกาย ตามกติกาสากล(ISSF) ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนต์ทุกชนิด หรือกางเกงที่เป็นผ้ายีนส์ หรือ
กางเกงที่มีกระเป๋าด้านข้าง(เหมือนกางเกงทหาร)
3. ปืนและกระสุนที่ใช้ในการแข่งขัน
     – ใช้ปืนสั้นอัดลมทุกแบบทุกยี่ห้อ ที่อัดลมด้วยสปริงหรือก๊าซ
     – น้ําหนักปืนรวมอุปกรณ์ที่ติดตัวปืน ไม่เกิน1,500 กรัม
     – น้ําหนักแรงกดไกปืนจะต้องหนัก ไม่ต่ํากว่า500 กรัม
     – ขนาดภายนอกของปืนต้องใส่กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดวัดภายใน420 x 200 x 50 mm. โดยยอมให้กล่ องมีความคลาดเคลื่อนของผู้ผลิตได้+ 1.0 mm./0.0 mm.
     – กระสุนที่ใช้เป็ นกระสุนหน้าตัดขนาด4.5 mm. หรือ.177 นิ้ว(เบอร์1)
4. เป้าที่ใช้เป็นเป้ากระดาษสําหรับใช้แข่งปืนสั้ นอัดลมตามมาตรฐานสากล โดยใช้ระบบรอกไฟฟ้า
5. การเตรียมตัวและการยิงทดสอบศูนย์
     – ก่อนเริ่มเวลาเตรียมตัวและการยิงทดสอบศูนย์ กรรมการจะเรียกเข้าช่องยิงก่อน15 นาที (Athletes to -the line) นักกีฬาเข้าช่องยิงเตรียมตัว เตรียมอุปกรณ์ กรรมการอาจเข้ามาตรวจดู ความถูกต้องของปืน
     – และอุปกรณ์รวมถึงตรวจเช็ครายชื่อนักกีฬาให้ตรงตามช่องยิง นักกีฬาสามารถยกปืนหรือDry fire ได้
     – เมื่อถึงเวลาที่กําหนด กรรมการจะสั่งเริ่มการเตรียมตัวและการยิงทดสอบศูนย์(Preparation and sighting time … start) ภายในเวลา 15 นาที เมื่อครบเวลา 15 นาที กรรมการจะสั่งสิ้นสุดเวลาทดสอบศูนย์(End of Preparation and sighting time … stop) โดยกรรมการจะทํ าการเตือนก่อนหมดเวลา30 วินาที

NOTE :
     – หากนักกีฬาทําการยิงก่อนเวลาทดสอบศูนย์(ก่อนคําสั่งStart) ถ้าทําโดยปราศจากความปลอดภัยอาจถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน และถ้าไม่เกี่ ยวข้องกับความปลอดภัยจะบันทึกเป็นยิงผิด(MISS : Ø)ในการยิงนัดแรกของการบันทึกผลการแข่งขัน
     – กรณียิงหลังประกาศหยุดยิงทดสอบศูนย์(stop) และก่อนเริ่มทําการยิงบันทึกผลคะแนน(Match – firing start) จะไม่นับเป็นนัดบันทึกคะแนนและจะถูกทําโทษตัด2 คะแนน ของคะแนนนัดแรกในการบันทึกผลการแข่งขัน
     – การยิงทดสอบศูนย์ไม่จํากัดจํานวนนัด มีเป้าทดสอบศูนย์จํานวน4 แผ่น

6. การยิงบันทึกผล
     – ยิงบันทึกผล เป้าละ1 นัด
     – ประเภททีมชาย, บุคคลชาย ยิงบันทึกผล 60 นัด ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
     – ประเภททีมหญิง, บุคคลหญิง ยิงบันทึกผล 40 นัด ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
     – การจัดส่งเป้าบันทึกผล เมื่อยิ งครบ1 ชุด(10 เป้า) นักกีฬาต้องวางเป้าลงบนพื้นที่ที่สะดวกต่อการเก็บของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการควบคุมช่องยิง
     – กรรมการจะเตือนก่อนหมดเวลา10 นาที และ5 นาที เมื่ อหมดเวลากรรมการจะสั่งหยุดยิง“STOP”
     – การยิงโดยทําการปล่อยก๊าซหรือลมออกจากตัวปืน ภายหลังจากกรรมการสั่งยิงบันทึกผล ไม่ว่าจะมีกระสุนหรือไม่ ก็ตาม ถ้ากระสุนไม่กระทบเป้าถือว่ายิงผิด(MISS : Ø) สําหรับเป้านั้นๆ
7. การเปลี่ยนท่อก๊าซ/ท่ออัดลม จะต้องทํานอกช่องยิงและต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการควบคุมการแข่งขัน
8. ระยะยิง10 เมตร
9. ท่ายิง ใช้ท่ายิงมือเดียว
10. วิธีการนับคะแนน และการเรี ยงลําดับ
     – นักกีฬาที่มีผลคะแนนรวม(ชาย60 นัด/หญิง40 นัด) มากกว่าจะอยู่ในอันดับที่ดีกว่า
     – หากผลคะแนนรวมเท่ากัน ให้นับค่าผลรวมคะแนนวงในสุ ด(X)
     – หากผลรวมของจํานวน(X) เท่ากัน ให้นับผลคะแนนรวม10 นัด ของชุดสุดท้าย เปรียบเทียบกัน ถ้ายังเท่ากันให้นับชุดถัดไปจนกว่าจะได้ผู้ชนะ
     – ถ้าผลคะแนนยั งเท่ากัน ให้เปรียบเทียบคะแนนนัดต่อนัดเช่น คะแนน10 ที่อยู่ในวง(X) มีอันดับดีกว่าคะแนน10 ที่ไม่อยู่ในวง(X) โดยเริ่มจากนัดสุดท้ายถ้ายังเท่ากันให้ดูนัดถัดไป จนกระทั่งสามารถตัดสินได้
11. ไม่อนุญาตให้นั กกีฬารับเป้าก่อนการแข่งขัน
12. ปืนเมื่อไม่อยู่ในระหว่างการใช้งาน จะต้องใส่Safety flag ทุกครั้ง
13. กําหนดจัดการแข่งขัน เป็น6 ผลัด ผลัดละ2 ชั่วโมงตามที่กรรมการประจําสนามกําหนด

เรื่องราวยอดฮิต

คำศัพท์กีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

สนามทุ่งทะเลหลวง
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 68195 ครั้ง
สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ  
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 70924 ครั้ง
สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 84555 ครั้ง
สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 77253 ครั้ง
PAT Stadium (แพท สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 80640 ครั้ง
Chonburi Stadium (ชลบุรี สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 75888 ครั้ง
สนามลีโอ สเตเดียม
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 60180 ครั้ง
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 80264 ครั้ง