จักรยานประเภทลู่
จักรยานประเภทลู่

 

ระเบียบข้อบังคับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ พ.ศ. 2542


1. กติกาการแข่งขัน

       การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ พ.ศ. 2542 ดำเนินการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (U.C.I.) ฉบับล่าสุด และระเบียบการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ของสมาคมจักรยานสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2542


2. สถานที่การแข่งขัน

     ประเภทลู่ พ.ศ. 2542 ในสนามเวลโลโดม หัวหมาก 3 ประเภท แบบและรุ่นที่ทำการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้
รุ่นทั่วไปชาย อายุตั้งแต่ 19 ปี ขึ้นไป
รุ่นทั่วไปหญิง อายุตั้งแต่ 19 ปี ขึ้นไป
รุ่นเยาวชนชาย อายุ 17 - 18 ปี
รุ่นเยาวชนหญิง อายุ 17 - 18 ปี
    *อนุญาตให้เยาวชนหญิงอายุ 16 ปี เข้าแข่งขันในรุ่นเยาวชนหญิงได้


3. แบบการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ พ.ศ. 2542 มีดังต่อไปนี้ 

  • ชาย รุ่นทั่วไป รุ่นเยาชน
  • สปริ้นท์ สปริ้นท์
  • เปอร์ซูทบุคคล 4 กิโลเมตร เปอร์ซูทบุคคล 3 กิโลเมตร
  • อีลิมิเนชั่น อีลิมิเนชั่นโอลิมปิก
  • สปริ้นท์ ไทม์ไทรอัล 1 กิโลเมตร
  • แมสสตาร์ต 1,600 เมตร
  • หญิง รุ่นทั่วไป รุ่นเยาชน
  • เปอร์ซูทบุคคล 3 กิโลเมตร เปอร์ซูทบุคคล 2 กิโลเมตร
  • สปริ้นท์เดี่ยว ไทม์ไทรอัล 500 เมตร
  • ไทม์ไทรอัล 500 เมตร

 

4. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน เมื่อลงทะเบียนเข้าแข่งขัน


        นักจักรยานทุกคนที่เข้าแข่งขันเมื่อลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ต้องแสดงใบอนุญาตของสหพันธ์จักรยานนานาชาติที่ออกโดยสมาคมจักรยานสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 1999 สำหรับนักจักรยานเยาวชนชายหญิงต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนตัวจริงด้วย ถ้าหากปรากฎ มีการทุจริตเกี่ยวกับอายุของผู้เข้าแข่งขันทุกรุ่น ผู้นั้นจะถูกปรับ 1,000 บาท และยึดใบอนุญาตเป็นเวลา 2 ปี

 

5. นักจักรยานที่เข้าแข่งขันในแบบใดก็ตาม 

        เมื่อผู้ประกาศเรียกตัวครั้งที่ 3 แล้ว ไม่รายงานตัวที่เส้นเริ่มต้นถือว่าสละสิทธิ์

 

6. การแข่งขันทุกรุ่นแบบใดก็ตาม 

        ถ้ามีผู้สมัครไม่เกิน 5 คน กรรมการจะงดการแข่งขันในแบบนั้นๆ และจะคืนเงินค่าสมัครให้

 

7. นักจักรยานที่ไม่เข้าพิธีรับรางวัล 

        ทางสมาคมถือว่านักจักรยานผู้นั้นไม่ประสงค์จะรับรางวัล ฉะนั้นการแจกรางวัลสำหรับนักจักรยานนั้นต้องระงับและไม่มีการแจกรางวัล

 

8. การประท้วง 

        ผู้จัดการทีมที่มีใบอนุญาตของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเท่านั้น ที่ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรได้ และต้องวางเงินประกัน 1,000 บาท เงินประกันจะคืนให้ผู้ประท้วงที่การประท้วงเป็นผลสำเร็จ ถ้าหากประท้วงไม่เป็นผลเงินประกันมอบให้สังคม

 

9. แต่ละทีมส่งผู้แทนทีมลงในสนามแข่งขันได้เพียงคนเดียว 

        โดยขอใบอนุญาตจากสมาคมฯ 

เรื่องราวยอดฮิต

คำศัพท์กีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

สนามทุ่งทะเลหลวง
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 54930 ครั้ง
สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ  
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 54337 ครั้ง
สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 65671 ครั้ง
สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 54946 ครั้ง
PAT Stadium (แพท สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 65974 ครั้ง
Chonburi Stadium (ชลบุรี สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 60055 ครั้ง
สนามลีโอ สเตเดียม
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 49402 ครั้ง
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 61038 ครั้ง