การลงโทษ
การลงโทษ

 

กติกาการลงโทษ (Penalty)

การทำผิดกติกาและผิดวินัยจะมีการลงโทษ ดังนี้ :


การลงโทษทางวินัย
     1. การตักเตือน ผู้เล่นที่ถูกตักเตือนและได้รับบัตรเหลือง หากมีความผิดข้อหนึ่งข้อใดใน 6 ประการ ดังนี้ :
          1.1 กระทำผิดในลักษณะที่ไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ถูกต้องตามมารยาทการเป็นนักกีฬาที่ดี ซึ่งพิจารณาได้ว่าการกระทำนั้นอาจทำให้เกิดผลที่เป็นอันตรายต่อการแข่งขันได้
          1.2 แสดงกิริยาและวาจาไม่สุภาพ
          1.3 กระทำผิดกติกาการแข่งขันบ่อย ๆ
          1.4 ถ่วงเวลาการแข่งขัน
          1.5 เข้าหรือออกสนาม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ตัดสิน
          1.6 เจตนาเดินออกไปจากสนาม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ตัดสิน


     2. ความผิดที่ถูกให้ออกจากการแข่งขัน
          ผู้เล่นจะถูกให้ออกจากการแข่งขันและได้รับบัตรแดง หากมีความผิดข้อหนึ่งใน 5 ประการ ดังนี้ :
          2.1 กระทำผิดกติกาอย่างร้ายแรง
          2.2 ประพฤติผิดร้ายแรง โดยเจตนาทำให้ฝ่ายตรงข้ามบาดเจ็บ
          2.3 ถ่มน้ำลายใส่ฝ่ายตรงข้ามหรือผู้อื่น
          2.4 มีปฏิกิริยาหยาบคายหรือใช้วาจาหยาบคายหรือดูถูกฝ่ายตรงข้าม
          2.5 ถูกตักเตือนและได้รับบัตรเหลืองเป็นครั้งที่ 2 ในการแข่งขันครั้งนั้น


     3. ผู้เล่นที่ถูกตักเตือนและได้รับบัตรเหลืองหรือให้ออกจากการแข่งขัน
          ไม่ว่าจะเป็นความผิดทั้งในและนอกสนามแข่งขันที่กระทำต่อฝ่ายตรงข้าม เพื่อนร่วมทีม กรรมการผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน หรือบุคคลอื่น ๆ ให้พิจารณาลงโทษทางวินัย ดังนี้ :
          3.1 ได้รับบัตรเหลืองใบแรก
                    บทลงโทษ : ตักเตือน
          3.2 ได้รับบัตรเหลืองใบที่สอง ในผู้เล่นคนเดิมในเกมการแข่งขันต่างเกม แต่เป็นรายการแข่งขันเดียวกัน
                    บทลงโทษ : พักการแข่งขัน 1 ครั้ง
          3.3 ได้รับบัตรเหลืองใบที่สาม หลังจากพักการแข่งขัน เพราะได้รับบัตรเหลือง 2 ใบ ในรายการแข่งขันเดียวกันและในผู้เล่นคนเดิม
                    บทลงโทษ : พักการแข่งขัน 2 เกม , ปรับเป็นเงิน 100 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยสโมสรหรือบุคคลที่ผู้เล่นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ
          3.4 ได้รับบัตรเหลืองใบที่สี่ ได้รับบัตรเหลือง หลังจากต้องพักการแข่งขัน 2 ครั้ง จากการที่ได้รับบัตรเหลืองใบที่สามในรายการแข่งขันเดียวกันและในผู้เล่นคนเดิม
                    บทลงโทษ : ให้พักการแข่งขันในเกมต่อไป และในรายการแข่งขันที่รองรับโดยองค์กรกีฬาตะกร้อ ที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการวินัยในเรื่องดังกล่าว
          3.5 ได้รับบัตรเหลืองใบที่สอง ในผู้เล่นคนเดียวกันและในเกมแข่งขันเดียวกัน
                    บทลงโทษ : พักการแข่งขัน 2 เกม , ปรับเป็นเงิน 100 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยสโมสรหรือบุคคลที่ผู้เล่นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ
                    ได้รับบัตรแดงในกรณีทำผิดวินัย หรือกระทำผิดกติกาในการแข่งขันเกมอื่น ซึ่งอยู่ในรายการแข่งขันเดียวกัน


     4. ผู้เล่นที่กระทำผิดและถูกให้ออกจากการแข่งขัน ไม่ว่าจะกระทำในสนามหรือนอกสนามแข่งขัน ซึ่งกระทำผิดต่อฝ่ายตรงข้าม, เพื่อนร่วมทีม, ผู้ตัดสิน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินหรือบุคคลอื่น โดยได้รับบัตรแดงจะได้รับพิจารณาโทษ ดังนี้ : -
          4.1 ได้รับบัตรแดง
                    บทลงโทษ : ให้ไล่ออกจากการแข่งขันและพักการแข่งขันในทุกรายการแข่งขันที่รับรองจากองค์กรที่กำกับดูแลกีฬาเซปักตะกร้อ จนกว่าคณะกรรมการวินัยจะมีการประชุม และพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

 


อ้างอิงจาก : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ศึกษา : กติกาเซปักตะกร้อ เพิ่มเติม

 

เรื่องราวยอดฮิต

คำศัพท์กีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

สนามทุ่งทะเลหลวง
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 17979 ครั้ง
สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ  
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 17722 ครั้ง
สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 24217 ครั้ง
สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 16881 ครั้ง
PAT Stadium (แพท สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 25226 ครั้ง
Chonburi Stadium (ชลบุรี สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 20922 ครั้ง
สนามลีโอ สเตเดียม
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 19318 ครั้ง
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 21274 ครั้ง