ขี้ตู่กลางนา
ขี้ตู่กลางนา

 

การละเล่นขี้ตู่กลางนา


     ขี้ตู่กลางนา เป็นการละเล่นพื้นบ้านยอดนิยมของเด็กในสมัยโบราณ เพราะเป็นการละเล่นที่สามารถเล่นได้ง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเล่น และสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา

 

วิธีการเล่น
     ให้เด็กมานั่งล้อมกันเป็นวง แล้วให้คนหนึ่งหมอบลงในกลางวงเอามือปิดตาไว้ แล้วให้คนอื่นที่อยู่รอบวงนั้น ให้คนใดคนหนึ่งทุบนั่งเบา ๆ แล้วให้ผู้หมอบนั้นลุกขึ้นมองดูคนโดยรอบ แล้วทายว่าใครเป็นคนทุบถ้าทายถูกก็ให้คนนั้นเป็น "ขี้ตู่" แทนต่อไป ถ้าทายผิดจะต้องหมอบลงให้ทุบหลังอย่างเดิมอีก

 

ประโยชน์
     หัดให้เด็กเล็กมีไหวพริบ รู้จักสังเกตกิริยาวาจาของคน

 

 

อ้างอิงจาก : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ศึกษาการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ ได้ที่ : บทความทั่วไป

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

คำศัพท์กีฬา