Tennis ball (เทนนิส บอล) เทนนิส
Tennis ball (เทนนิส บอล) เทนนิส

 

คำศัพท์กีฬา :  Tennis ball (เทนนิส บอล)

ประเภทกีฬา : เทนนิส

ความหมายคำศัพท์ : ลูกเทนนิส

พบเจอบ่อย : ลูกเทนนิสที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเทนนิส

รายละเอียดคำศัพท์ : Tennis ball (เทนนิส บอล) คือ ลูกบอลขนาดไม่ใหญ่มาก ที่ใช้สำหรับ การแข่งขันกีฬาเทนนิส เรียกอย่างเป็นทางการว่า Tennis ball (เทนนิส บอล) ซึ่งจะมีมาตรทั้งน้ำหนักและขนาดอยู่ตามกติกาสากล

 

สามารถติดตามผลฟุตบอล และตารางแข่งขันได้ที่... http://www.siamsporttalk.com/th/

พูดคุยเรื่องกีฬา ... http://www.siamsporttalk.com/webboard/index.php

เรื่องราวยอดฮิต

คำศัพท์กีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

สนามแบดมินตัน - ศูนย์กีฬาชวนชื่น
19 พ.ค. 61
เข้าชม 73 ครั้ง
สนามแบดมินตัน - White House Sport Club
19 พ.ค. 61
เข้าชม 73 ครั้ง
สนามแบดมินตัน - BARN 92
19 พ.ค. 61
เข้าชม 76 ครั้ง
สนามแบดมินตัน - bb3 centerpoint
19 พ.ค. 61
เข้าชม 9 ครั้ง
สนามแบดมินตัน - รวิญญ์
19 พ.ค. 61
เข้าชม 381 ครั้ง
สนามแบดมิน - ตันแชมป์
19 พ.ค. 61
เข้าชม 390 ครั้ง
สนามแบดมินตัน - สุดจิตต์สปอร์ตคลับ
19 พ.ค. 61
เข้าชม 267 ครั้ง
สนามแบดมินตัน - C.R. Badminton
19 พ.ค. 61
เข้าชม 64 ครั้ง